Balans in Beeld

Al deze aspecten zijn krachtige onderdelen van Kunst die bijdragen tot gezondheid en een helende omgeving. Kunst om stil te staan bij datgene waar in het dagelijkse leven niet altijd tijd voor is of waaraan voorbij gegaan wordt. Balans in Beeld stelt zich ten doel in het werken met materiaal een balans te vinden tussen spanning en ontspanning, emotie en gedachten. Kunst als middel tot comnunicatie.

Kunst in de omgeving.

Een prettige omgeving draagt bij aan genezing , zo is gebleken dat het luisteren naar muziek een gunstig effect heeft op pijnbeleving;  kleur rust kan geven bij onrust. Door te kijken, aandacht te focussen op het kunstobject, wordt de aandacht van de pijn , afgeleid. Kijken of luisteren naar Kunst roep een beleving/associatie op bijvoorbeeld boosheid, ervaren van schoonheid, een herinnering, een vraag naar de intentie van de maker. Zo geeft ieder individu een geheel eigen betekenis aan hetgeen hij ziet in een beeld, schilderij of enig ander object. Kunst als onderdeel van onze omgeving geeft een extra dimensie aan de kwaliteit van het leven. Het biedt een andere manier van kijken, slaat een brug tussen verschillende werelden en andere tijden.

Kunst in het doen, een therapeutische werking.

Bij het werken aan een kunstwerk wordt uitdrukking gegeven aan 'wat in ons leeft.'
Al tekenend, muziek makend, schilderend of met de handen in de klei ontstaat er ruimte voor van alles wat te maken heeft met persoonlijke beleving en expressie.
Door te doen wordt vaak zichtbaar wat bijvoorbeeld je passie is of wat je boeit of wat je dwars zit.
Soms kan datgene naar voren komen waar weinig of nog geen woorden voor zijn.
In therapie biedt dit aanknopingspunten om tot een bepaald inzicht te komen, bijvoorbeeld door een tekendagboek te maken, een levensverhaal te schilderen.
Door het doen, iets te maken over ervaringen, terug en vooruit te blikken kan men de vraag of het probleem verduidelijken en er mee leren omgaan.
In actie komen door iets weer te geven geeft een zekere regie en biedt ontspanning en ademruimte. Een gevoel weer regie te hebben over je eigen situatie.
Vaak brengt een beeld, schilderij, muziek een overgang tot stand in het vinden van woorden, voor die specifieke ervaring of dat moment. Ook bij situaties waar eerst geen woorden voor waren.
Het maakt zichtbaar en tastbaar en er komt een verbinding tot stand tussen binnen en buitenwereld.

Kunst als creatief proces binnen samenwerking en groepen.

In een groep is er een wisselwerking tussen persoonlijke drijfveren en het belang van de groep. De onderlinge relaties vormen de voedingsbodem voor persoonlijk functioneren. Dit is minder eenvoudig dan gezegd, het betreft collegiale verhoudingen, zwakke en sterke kanten, succes en falen.

Iets tot stand brengen, een gezamenlijk werkstuk maken naar aanleiding van thema's die belangrijk zijn in de samenwerking , bevordert de onderlinge band binnen een groep; het geeft zicht op de verhouding tot gebeurtenissen.
Kunst om plezier met elkaar maken, tegenstellingen te overbruggen, onderlinge verhoudingen op een andere manier te ervaren, met andere ogen te kijken naar, geeft herkenning, verdieping en verbinding.

Kunst blijft, is zichtbaar en tastbaar.
De gemaakte objecten leggen het moment vast en dragen hiermee een herinnering in zich.
Zo kan een kunstwerk gemaakt worden ten behoeve van de samenwerking, een kunstwerk ten behoeve van de presentatie van het bedrijf of als onderdeel van een gezamenlijk doel.

Middels Kunst prikkel ik je om gedachten, beleving, emoties of fantasie uit te beelden.
In een schilderij of ander object is van alles mogelijk.
Zoek je een workshop, training of heb je een project-op-maat, neem dan contact met mij (Karin Vorstenbosch van "Balans in Beeld"), op.